Apartheid in het winkelcentrum

Van alle kanten komen ze opeens het winkelcentrum binnenstromen: honderden overwegend zwarte jongeren uit de buitenwijken van São Paulo. Via Facebook hebben ze afgesproken om met z’n allen naar het winkelcentrum te gaan. Een ‘rolezinho’ wordt zo’n bijeenkomst genoemd, letterlijk een ‘uitstapje’.